This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Upravljanje rizikom

Upravljanje rizikom

Društva se nalaze u situacijama da nailaze na nove izazove korporativnog upravljanja i financijskog izvještavanja. što im omogućava da vide rizike vezane uz njihovo poslovanje iz drugačije perspektive. Kao rezultat, ove promjene zahtijevaju od javnih i privatnih društva da ponovno evaluiraju moguće rizike koji bi mogli imati utjecaj na njihovo poslovanje. Zbog toga, strategija upravljanja rizikom i najbolje prakse brzo pronalaze svoj put do vrha korporativnih prioriteta.

Usluge upravljanja rizikom koje nudi BDO

Naše usluge upravljanja rizikom su mnogobrojne i specifično dizajnirane da pokrivaju individiaulne potrebe vašeg društva. Praktične i proaktivne strategije upravljanja rizikom, bile one ad-hoc ili izuzetno opsežne, mogu pomoći organizaciji da dostigne strateške ciljeve i osigura nove razine uspjeha.

BDO tim za upravljanje rizikom vam može pomoći sa slijedećim projektima vezanim uz upravljanje rizikom:

  • Identifikacija ili validacija vašeg poslovnog registra rizika
  • Uspostavljanje okvira, politika i programa upravljanja rizikom koji će se spojiti sa veličinom i kulturom unutar vaše organizacije
  • Evaluacija vaše trenutnog programa i/ili procesa upravljanja rizikom i pružanje usporedbi sa sličnim organizacijama
  • Održavanja radionica i treninga u vašoj organizaciji vezanih uz upravljanje rizikom kako bi se poboljšao vaš trenutni program upravljanja rizikom i potvrdile ili uspostavile razine rizika
  • Integracija vašeg programa upravljanja rizikom sa drugim inicijativama korporativnog upravljanja poput certifikata za CEO/CFO, upravljanje kontinuitetom poslovanja.