Porezne i pravne usluge

Porezne i pravne usluge

BDO pokriva cijeli niz poreznih usluga i pripadajućih usluga pravnog savjetovanja. Osim poštivanja poreznih obveza, zbog sve veće složenosti porezne regulative posebna se pozornost pridaje poreznom savjetovanju. Potonje s jasnim ciljem dugoročnog smanjenja poreznog opterećenja.

Naši klijenti također cijene našu stručnost u svim povezanim posebnim područjima kao što su carine ili porezi u sektoru zdravstva i socijalnih usluga.

Porezna, pravna i poslovna pitanja često su povezana u slučaju poslovnih transakcija, restrukturiranja, pokretanja poslovanja ili planova sukcesije. Susrećemo se s tim izazovima s multidisciplinarnim stručnim timovima revizora, poreznih savjetnika, savjetnika za upravljanje, pravnika, stručnjaka za ulaganja, inženjera i aktuara.