Funkcije

Funkcije

ARHIVA
BDO LEAD korisnicima daje mogućnost spremanja najmova koji se pregledavaju u središnju bazu podataka i na taj način analizirati cjelinu najmova prema različitim kriterijima. BDO LEAD može fleksibilno prilagoditi različitim zahtjevima za pohranjivanje informacija.

MJERENJE
Uz BDO LEAD svoje ugovore o najmu možete staviti na kvantitativnu osnovu. Nakon što su uplate najma unesene, BDO LEAD izračunava sadašnju vrijednost plaćanja najma, a time i iznos obveze po najmu i sredstva prava korištenja. Također imate priliku pratiti promjene i ponovne procjene u vezi s najmom.

ANALIZA
Informacije pohranjene u bazi podataka mogu se koristiti za analizu najma. Osnovna verzija BDO LEAD-a sadrži različite alate za analizu koji se mogu individualno prilagoditi korisniku i sektoru uključivanjem dodatnih opcija.

  • Opća analiza/upiti
  • Objavljivanje u bilješkama koja zahtijevaju IFRS 16

UPLOAD SUSTAVA
Rezultati mjerenja ne mogu se koristiti samo za analizu postojećeg stanja najma, već i za integraciju informacija s postojećim računovodstvenim sustavom. Najmovi se mogu prenijeti u računovodstveni sustav pomoću automatskog ili poluautomatskog sučelja, kako bi se odražavala situacija u financijskom izvješćivanju.