Porezne i pravne usluge

Porezne i pravne usluge

Porezno osiguranje u osnivanju i upravljanju zakladama i drugim neprofitnim organizacijama

Porezno zakonodavstvo za zakon o zakladama i dobrotvorni zakon je zbunjujuće i prilično komplicirano...

Odredbe o oporezivanju zaklada i drugih neprofitnih organizacija nalaze se u brojnim poreznim zakonima; to otežava dosljedno ispunjavanje svih zahtjeva. Mjerodavne odredbe proizlaze iz poreznog zakona (npr. za porezno povlaštene institucije, uglavnom iz dobrotvornog prava), ali i iz zakona o porezu na nasljedstvo i darove, zakona o porezu na dohodak (npr. zakon o poreznom računovodstvu kako je tamo uređen i – za porezno povlaštene institucije – zakon o donacijama), zakon o porezu na nekretnine, zakon o porezu na obrt, zakon o porezu na dobit i zakon o PDV-u. U određenim situacijama mogu se primjenjivati ​​i odredbe u skladu s drugim poreznim zakonima – na primjer, sukladno zakonu o porezu na promet nekretnina ili zakonu o pretvorbi poreza.

... i često dvosmisleno

Prilikom osnivanja zaklade, primarni cilj je izraditi statute koji odražavaju volju donatora, uz istovremeno odabir zakonski dopuštenih formulacija. Slijedom toga, u svakodnevnom poslovanju, stalna pozornost mora se posvetiti poštivanju zahtjeva poreznog zakona. Međutim, ovi zahtjevi su često ublaženi ili čak nadjačani zakonskim iznimkama ili onima koje su odobrila porezna tijela, što može znatno otežati dosljednu usklađenost s poreznim pravilima. Na kraju krajeva, tijela zaklade (osobito uprava) trajno su u prilično teškoj poziciji da moraju dosljedno poštivati ​​odredbe koje su u mnogim slučajevima dvosmislene.

Ono što je odlučujuće je pridržavanje formalnosti i poštivanje zahtjeva

Na primjer, za osnivanje porezno povlaštene zaklade ili civilnog društva (poslovne ili uzdržavane) bez ugrožavanja statusa dobrotvorne organizacije u svakodnevnoj praksi, potrebno je:

 • Kako bi se uskladili sa svim zahtjevima formalnog poreznog zakonodavstva koji su nametnuti statutima u vrijeme osnivanja
 • Eventualno zatražite odobrenje nadležnih poreznih tijela za predviđeni tekst statuta i
 • U praktičnom radu tijela zaklade u svakom trenutku implementirati sve odredbe neprofitnog prava

Ovdje je posebno važno:

 • Trajno osigurati usklađenost stvarnih aktivnosti zaklade sa svrhama definiranim statutom zaklade
 • U slučaju gospodarskih aktivnosti (u okviru upravljanja imovinom ili u poduzećima posebne namjene ili oporezivim komercijalnim poslovima), napraviti razumljivu razliku između idealne svrhe zaklade i prikazati ovo razgraničenje što je preciznije moguće u računovodstvu – na primjer, kroz odvojeno utvrđivanje prihoda ili viškova,
 • u slučaju ovisnih zaklada, formulirati potrebne ugovorne sporazume između zaklade i pratećeg tijela te osigurati njihovu naknadnu i trajnu provedbu,
 • strogo se pridržavajte i dokumentirajte formalne propise prava korisnika (osobito zakona o donacijama), koji su posebno strogi zbog različitih opcija prema hrvatskim zakonima, posebno za donacije zakladama koje se odbijaju od poreza.
 • Sredstva za uzdržavanje za zbrinjavanje osnivača i njegovih najbližih i odavanje spomena osnivača koristiti samo u skladu sa statutom i odredbama zakona o neprofitnoj djelatnosti.

Porezne usluge našeg Centra za stručnost u industriji zaklada i neprofitnih organizacija

Naš stručni centar za zaklade i neprofitne organizacije nudi savjetovanje i podršku

 • Prilikom osnivanja poslovno sposobnih zaklada i civilnih društava ili zavisnih (fiducijarnih) zaklada i civilnih društava,
 • prilikom donošenja statuta i usklađivanja s odgovarajućim poreznim tijelima,
 • u provedbi odgovarajućih poreznih propisa, posebno u pogledu urednog vođenja evidencije,
 • Pri izradi potrebnih (poreznih) obračuna (porez na dobit, porez na obrt i PDV prijave i eventualno izjave od javnog interesa)
 • Prilikom pripreme svih godišnjih poreznih računa (uključujući potencijalno potrebne elektroničke porezne račune; „e-bilance”) ili izvještaja o višku prihoda i – za porezno povlaštene zaklade – izjave o raspodjeli,
 • u koordinaciji s financijskim tijelima o poreznom učinku posebnih okolnosti – kako u fazi planiranja (putem „zahtjeva za obvezujuće izjave”) tako i u tijeku postupka procjene ili poreznih revizija,
 • u provedbi zahtjeva za dokumentacijom prema zakonu o korisnicima, a posebno prema zakonu o donacijama, za porezno povlaštene institucije,
 • u posebnim poreznim pitanjima o raznim vrstama poreza koji mogu biti relevantni za zaklade u pojedinačnim slučajevima – na primjer, s obzirom na zamjenski porez na obiteljske fondove.

Savjetovanje od strane stručnjaka i multidisciplinarnih timova

Naši stručnjaci i naš interdisciplinarni tim, koji se sastoji od revizora, poreznih savjetnika, odvjetnika i poslovnih savjetnika, imaju veliko iskustvo u svim pitanjima vezanim za poslovno sposobne zaklade i zavisne zaklade te druge neprofitne organizacije. Savjetujemo Vas profesionalno i podržavamo u svim potrebnim koordinacijama s poreznim tijelima. U bliskoj konzultaciji s vama, istražujemo vaše mogućnosti i razvijamo odgovarajuća rješenja prilagođena vašim individualnim zahtjevima.