Forenzika, rizik i usklađenost

Forenzika, rizik i usklađenost

Brojne korporativne krize i korporativni kolapsi u nedavnoj prošlosti istaknuli su presudnu važnost neovisnog i kritičnog praćenja poduzeća. Također, interna revizija daje važan doprinos povećanju vrijednosti tvrtke optimizacijom poslovnih procesa.

BDO može djelomično ili u potpunosti obavljati revizijske aktivnosti za poduzeća, pružiti pomoć u postavljanju i ponovnom usklađivanju internih revizija te ocijeniti učinkovitost i primjerenost sustava internog kontroliranja i interne revizije.

Prijetnja od prisvajanja, opskrbe i namještanja cijena, krađe, manipulacije bilance, pronevjere, korupcije i prijevare sada je također postala ozbiljna prijetnja poduzećima svih veličina i u svim industrijama. Zahvaljujući odgovarajućim preventivnim mjerama, tvrtke mogu značajno smanjiti rizik od ovakve štete. Međutim, tamo gdje već postoje posebni razlozi za sumnju u kazneno djelo, hitno poduzimanje odgovarajućih mjera i stručno provođenje posebne revizije ključno je da se identificiraju odgovorni i da se šteta za tvrtku svede na najmanju moguću mjeru.

Spektar naših forenzičkih usluga odnosi se na tvrtke koje su postale žrtve nezakonitog poslovanja ili žele poduzeti preventivne mjere.

Parnice, arbitraže i savjetovanje u sporovima

U kontekstu, primjerice, poslovnih i dioničarskih sporova, kao i različitih mišljenja o sadržaju kupoprodajnih ugovora u korporativnim transakcijama, poduzeće može pretrpjeti znatnu financijsku štetu, a imidž poduzeća može biti trajno narušen.

Sa svojim savjetovanjem o sudskim sporovima, arbitraži i sporovima, BDO nudi sveobuhvatne usluge u slučaju nacionalnih i međunarodnih pravnih sporova, kako u parnicama tako i u arbitražnim sporovima.

Kao rezultat suradnje naših stručnjaka iz područja revizije, poreznog savjetovanja, prava i savjetovanja, kao i našeg dugogodišnjeg iskustva u konzultantskom poslovanju te naših tehničkih i ljudskih resursa, u mogućnosti smo odmah odgovoriti s visokim standardom kvalitete za brige naših klijenata.

Pritom se BDO sastoji od interdisciplinarnog tima s više lokacija s višegodišnjim iskustvom u rješavanju sporova i pristupom globalnoj BDO mreži. Stoga se možete osloniti na našu podršku u području sudskih sporova, arbitraže i savjetovanja u sporovima.