• Usluge vezane uz transferne cijene

Možemo vam pomoći da kompleksnosti pretvorite u prilike.

Zemlje diljem svijeta uvode sve strože zakone na prakse transfernih cijena. Rastuća tržišta, naprimjer, demonstriraju veliki izazov za takve transakcije. No, čak i kada se društva nalaze u nemirnim vodama, kompleksnost transfernih cijena pruža veliki broj mogućnosti za optimizaciju profita, povećanje novčanog toka i upravljanje porezima.

Praksa BDO-a u vezi transfernih cijena pomaže društvima i njihovim podružnicama upravljati jedinstvenim domaćim i međunarodnim poreznim posljedicama koje se vežu uz međukompanijske transferne cijene. Naš tim, sastavljen od ekonomista, poreznih savjetnika i financijskih analitičara pruža usluge planiranja, usklađivanja, revizorske obrane i usporedbe. U svim slučajevima, naše profesionalno osoblje radi na razvitku politika transfernih cijena koje se mogu braniti, fleksibilne su i u skladu sa poreznim strategijama klijenata.

  • Prijenos materijalne imovine
  • Razvoj, transfer i/ili dijeljenje intelektualnog vlasništva
  • Pružanje posredničkih usluga
  • Proširenje kredita ili financijskih ugovora koji uključuju međukompanijska novčana sredstva.