This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Revizija u kontekstu zahtjeva usklađenosti

Revizija u kontekstu zahtjeva usklađenosti

Izazovi koji se nameću nadzornim i upravnim odborima u stalnom su porastu posljednjih godina. Uprava mora osigurati da zaposlenici poštuju zakonske odredbe i interne propise društva. Nadzorni odbor ima dužnost pratiti računovodstveni proces, učinkovitost sustava internih kontrola, sustava upravljanja rizicima i sustava interne revizije. Pritom ne samo da treba uzeti u obzir sve veću raznolikost predmeta, već i sve veću složenost regulatornih ili industrijskih zahtjeva.

Zahvaljujući detaljnom znanju koje stječemo u okviru klasične revizije, na primjer, vezano uz industriju, poslovni model, rizik, (IT-temeljene) procese i organizacijske forme o kojima možete razgovarati kao s nama. Nudimo širok raspon usluga revizije kako bismo stekli dodatnu sigurnost u pogledu različitih situacija.

Kako bismo podržali obveze nadzornih i upravnih odbora, nudimo niz revizija koje su prilagođene vašim zahtjevima.

Naš portfelj usluga u kontekstu zahtjeva usklađenosti:

  • Revizije za praćenje korporativnog upravljanja
  • Posebne revizije na zahtjev dioničara na glavnim sastancima ili kao rezultat sudskog naloga
  • Revizija sustava upravljanja usklađenošću
  • Revizija procesa izvješćivanja
  • IT revizija

Porezne obveze

Usklađenost s važećim poreznim propisima za poduzeća povlači sve veći rizik pogreške. Sve veća složenost potreba zahtijeva uspostavu internih korporativnih struktura i operativnih procedura kako bi se pravodobno uočile značajne povrede poreznih pravila, čime bi se spriječili prekršaji. Jamčimo vašu sigurnost procjenom na temelju profesionalnih dužnosti primjenjivih na revizore.

Stvarnost je sljedeća; pogreške u podnošenju poreznih prijava ili propušteni rokovi mogu se dogoditi, unatoč tome što se vodi najveća pažnja. Dokumentirani dokazi o našoj procjeni sustava bez prigovora mogu pomoći u pobijanju navoda o nepromišljenoj ili namjernoj utaji poreza i na taj način spriječiti daljnju štetu tvrtki i odgovornim osobama.