• O NAMA

About

BDO Croatia je peta najveća revizorska i savjetodavna kuća u državi, sa više od 20 godina iskustva u pružanju profesionalnih usluga.

Sa skoro 60 zaposlenih koji rade u multidisciplinarnim timovima, pod nadležnošću 9 partnera koji su certificirani od strane lokalnih i međunarodnih tijela, nudimo širok raspon usluga revizija i savjetovanja.

Kao članica BDO-a, pete najveće računovodstvene mreže u svijetu, naše usluge zahtjevaju usklađenost sa profesionalnim standardima i ekspertizom mreže sa više od 60 000 zaposlenih u više od 140 zemalja.

BDO je ime BDO mreže i svake BDO članice.

 

BDO AKADEMIJA

Program usavršavanja kojem je cilj, prateći aktualne potrebe i zakonske propise te promjene u poslovnom okruženju, polaznicima kroz različite module donijeti potrebna znanja za svakodnevno uspješno poslovanje, objedinjujući i sažimajući najvažnija saznanja različitih poslovnih područja, predstavljena iskustvima i znanjima vodećih stručnjaka pojedine branše.