• Usluge interne revizije

Interna revizija

Bez obzira da li je obavezna ili ne, pomoći ćemo vam da ostvarite svoje ciljeve pružajući vam sistematski i disciplinirani pristup za evaluaciju i unaprjeđenje efektivnosti upravljanja rizikom, kontrolama i procesom korporativnog upravljanja.

Za mnoge organizacije, eksternalizacija dijela ili cijele interne revizije je najefikasniji pristup u ostvarenju funkcije interne revizije koja pruža visoke performanse.

BDO ima kapacitet da pruži ekspertizu u svim specijalističkim poljima koji su potrebni za puni opseg interne revizije. Širina znanja koja je raspoloživa unutar BDO-a znači da možemo strukturirati tim koji će imati najbolju kombinaciju specijalističkih znanja i iskustva koja se odnose na:

  • Planiranje revizije na procjeni rizika
  • Financijska revizija
  • Revizija usklađenosti
  • Operativna revizija
  • IT revizija
  • Revizija performansi
  • Posebne revizije (istraživanja, forenzike i slično)

Naše usluge su također dostupne Nadzornim odborima, upravnim odborima, revizorskim odborima i odborima za rizik kao i rukovoditeljima u slučajevima:

  • Uspostavljanja funkcije interne revizije po prvi put
  • Nezavisne procjene funkcije interne revizije
  • Savjetovanja revizorskih i ostalih odbora