• Priprema godišnjih izvješća

Priprema godišnjih izvješća

Pružamo klijentima podršku naših eksperata prilikom pripreme polugodišnjih i godišnjih izvješća, od pomoći za pripremu za reviziju do kompletne pripreme njihovih izvješća.